Nguyễn Bá Thọ

Chẳng là tháng qua có đi luyện ielts chỗ anh Lực thấy ưng cái bụng nên viết miếng review.Tuy mấy thầy bên này không ai…

Người đăng: Tho Ba Nguyen vào Chủ Nhật, 24 Tháng 6, 2018

Cần Tư Vấn