HỌC PHÍ

IELTS

PRE

 • Đầu vào – đầu ra: 2.0 – 4.0+
 • Thời lượng: 8 tuần / 48 giờ
 • Gói sửa bài Writing: 04 bài
 • Bổ trợ ngoài giờ: 12 giờ

Đối tượng

Các bạn yếu hoặc mất căn bản

7.500.000 đ

Xem chi tiết

Gói STANDARD

7.500.000đ

Gói sửa Writing: 04 bài

Bổ trợ ngoài giờ: 12 giờ

Giáo trình độc quyền

App quản lý việc học DOL English

Tài liệu & bài mẫu Writing, Speaking không giới hạn

Gói PLUS

10.500.000đ

Quyền lợi gói Standard

Gói sửa 10 bài Writing Task 2

Gói PERSONALIZED

14.500.000đ

Quyền lợi gói PLUS

Xây dựng lộ trình riêng

2 buổi riêng cùng giáo viên

IELTS

5.0+

 • Đầu vào – đầu ra: 4.0 – 5.0+
 • Thời lượng: 8 tuần / 48 giờ
 • Gói sửa bài Writing: 08 bài
 • Bổ trợ ngoài giờ: 12 giờ

Đối tượng

Những bạn đã biết cơ bản về tiếng Anh nhưng khi áp dụng vẫn sai những lỗi cơ bản, vốn từ vựng hạn chế.

8.000.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

6.0+

 • Đầu vào – đầu ra: 5.0 – 6.0+
 • Thời lượng: 8 tuần / 48 giờ
 • Gói sửa bài Writing: 10 bài
 • Bổ trợ ngoài giờ: 12 giờ

Đối tượng

Những bạn nắm vững kiến thức cơ bản nhưng chưa sử dụng chưa tự nhiên, từ vựng theo chủ đề hạn chế.

9.000.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

6.5+

 • Đầu vào – đầu ra: 5.5 – 6.5+
 • Thời lượng: 8 tuần / 48 giờ
 • Gói sửa bài Writing: 10 bài
 • Bổ trợ ngoài giờ: 12 giờ

Đối tượng

Những bạn nắm vững kiến thức cơ bản nhưng chưa sử dụng chưa tự nhiên, từ vựng theo chủ đề hạn chế.

9.500.000

Xem chi tiết

IELTS

7.0+

 • Đầu vào – đầu ra: 6.0 – 7.0+
 • Thời lượng: 10 tuần / 60 giờ
 • Cam kết: Writing, Speaking 6.5+
 • Gói sửa bài Writing: 12 bài
 • Bổ trợ ngoài giờ: 12 giờ

Đối tượng

Vững cơ bản, vốn từ khá ở những chủ đề quen thuộc, ham viết câu kép dài và phức tạp nhưng không tự nhiên.

12.000.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

7.5+

 • Đầu vào – đầu ra: 6.5 – 7,5+
 • Thời lượng: 10 tuần / 60 giờ
 • Cam kết Writing 7.0+
 • Gói sửa bài Writing: 18 bài
 • Bổ trợ ngoài giờ: 12 giờ

Đối tượng

Từ vựng & ngữ pháp tốt, nhưng viết câu quá phức tạp, thiếu tự nhiên; vốn từ ở những chủ đề lạ còn hạn chế.

15.000.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

CẤP TỐC 1

 • Đầu vào – đầu ra: 4.5 – 6.0+
 • Thời lượng: 8 tuần / 120 giờ
 • Gói sửa bài Writing: 30 bài
 • Bổ trợ ngoài giờ: 12 giờ

Đối tượng

Các bạn muốn nhanh chóng nắm vững kiến thức Tiếng Anh căn bản.

21.500.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

CẤP TỐC 2

 • Đầu vào – đầu ra: 5.5 – 7.0+
 • Thời lượng: 8 tuần / 120 giờ
 • Gói sửa bài Writing: 30 bài
 • Bổ trợ ngoài giờ: 12 giờ

Đối tượng

Các bạn đã biết sơ lược về IELTS và mong muốn nhanh chóng đạt được IELTS 7.0+.

24.500.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

SUPER INTENSIVE

 • Đầu vào – đầu ra: 5.0 – 7.0+
 • Thời lượng: 3.5 giờ x 48 buổi / 8 tuần
 • Gói sửa bài Writing: 35 bài
 • Bổ trợ ngoài giờ: 24 giờ

Đối tượng

Các bạn đã biết sơ lược về IELTS và mong muốn nhanh chóng đạt được IELTS 7.0+.

30.000.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

PRIVATE

 • Đầu vào – đầu ra: tùy lộ trình
 • Thời lượng: tùy lộ trình
 • Gói sửa bài Writing: Không giới hạn
 • Bổ trợ ngoài giờ: Không giới hạn

Đối tượng

Các bạn đã biết sơ lược về IELTS và mong muốn nhanh chóng đạt được đầu ra theo cam kết.

30.000.000 đ / 8 buổi

IELTS

PRONUN -CIATION

 • Thời lượng: 7 tuần / 42 giờ
 • Gói sửa bài Phát âm: Không giới hạn

Đối tượng

Tất cả những bạn muốn cải thiện phát âm & giao tiếp cơ bản

4.500.000 đ

Cần Tư Vấn