HỌC PHÍ

IELTS

PRE

 • Đầu vào – đầu ra: 2.0 – 4.0+
 • Thời lượng: 8 tuần / 48 giờ
 • Gói sửa bài Writing: 04 bài

Đối tượng

Các bạn yếu hoặc mất căn bản

8.500.000 đ

Xem chi tiết

Gói STANDARD

8.500.000đ

Gói sửa Writing: 04 bài

Giáo trình độc quyền

App quản lý việc học DOL English

Tài liệu & bài mẫu Writing, Speaking không giới hạn

Gói PLUS

11.500.000đ

Quyền lợi gói Standard

Gói sửa 10 bài Writing Task 2

Bổ trợ ngoài giờ: 12 giờ

Gói PERSONALIZED

15.500.000đ

Quyền lợi gói PLUS

Xây dựng lộ trình riêng

2 buổi riêng cùng giáo viên

IELTS

5.0+

 • Đầu vào – đầu ra: 4.0 – 5.0+
 • Thời lượng: 8 tuần / 48 giờ
 • Gói sửa bài Writing: 08 bài

Đối tượng

Những bạn đã biết cơ bản về tiếng Anh nhưng khi áp dụng vẫn sai những lỗi cơ bản, vốn từ vựng hạn chế.

9.500.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

6.0+

 • Đầu vào – đầu ra: 5.0 – 6.0+
 • Thời lượng: 8 tuần / 48 giờ
 • Gói sửa bài Writing: 10 bài

Đối tượng

Những bạn nắm vững kiến thức cơ bản nhưng chưa sử dụng chưa tự nhiên, từ vựng theo chủ đề hạn chế.

10.000.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

6.5+

 • Đầu vào – đầu ra: 5.5 – 6.5+
 • Thời lượng: 8 tuần / 48 giờ
 • Gói sửa bài Writing: 10 bài

Đối tượng

Những bạn nắm vững kiến thức cơ bản nhưng chưa sử dụng chưa tự nhiên, từ vựng theo chủ đề hạn chế.

10.500.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

7.0+

 • Đầu vào – đầu ra: 6.0 – 7.0+
 • Thời lượng: 8 tuần / 48 giờ
 • Cam kết: Writing, Speaking 6.5+
 • Gói sửa bài Writing: 12 bài

Đối tượng

Vững cơ bản, vốn từ khá ở những chủ đề quen thuộc, ham viết câu kép dài và phức tạp nhưng không tự nhiên.

11.500.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

8.0+

 • Đầu vào – đầu ra: 7.0 (No Skill < 6.5) – 8.0+ 
 • Thời lượng: 8 tuần / 48 giờ
 • Cam kết Writing 7.0+
 • Gói sửa bài Writing: 18 bài

Đối tượng

Từ vựng & ngữ pháp tốt, nhưng viết câu quá phức tạp, thiếu tự nhiên; vốn từ ở những chủ đề lạ còn hạn chế.

15.000.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

CẤP TỐC 1

 • Đầu vào – đầu ra: 4.5 – 6.0+
 • Thời lượng: 8 tuần / 120 giờ
 • Gói sửa bài Writing: 30 bài

Đối tượng

Các bạn muốn nhanh chóng nắm vững kiến thức Tiếng Anh căn bản.

18.500.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

CẤP TỐC 2

 • Đầu vào – đầu ra: 5.5 – 7.0+
 • Thời lượng: 8 tuần / 120 giờ
 • Gói sửa bài Writing: 30 bài

Đối tượng

Các bạn đã biết sơ lược về IELTS và mong muốn nhanh chóng đạt được IELTS 7.0+.

21.500.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

SUPER INTENSIVE

 • Đầu vào – đầu ra: 5.0 – 7.0+
 • Thời lượng: 3.5 giờ x 48 buổi / 8 tuần
 • Gói sửa bài Writing: 35 bài

Đối tượng

Các bạn đã biết sơ lược về IELTS và mong muốn nhanh chóng đạt được IELTS 7.0+.

30.000.000 đ

Xem chi tiết

IELTS

PRIVATE

 • Đầu vào – đầu ra: tùy lộ trình
 • Thời lượng: tùy lộ trình
 • Gói sửa bài Writing: Không giới hạn
 • Bổ trợ ngoài giờ: Không giới hạn

Đối tượng

Các bạn đã biết sơ lược về IELTS và mong muốn nhanh chóng đạt được đầu ra theo cam kết.

30.000.000 đ / 8 buổi

IELTS

PRONUN -CIATION

 • Thời lượng: 8 tuần / 48 giờ
 • Gói sửa bài Phát âm: Không giới hạn

Đối tượng

Tất cả những bạn muốn cải thiện phát âm & giao tiếp cơ bản

5.500.000 đ

Cần Tư Vấn