Khóa học

Chương trình

 • PRE IELTS

  Đầu vào 2.0, đầu ra 4.0+
  48 giờ/24 buổi
  Học phí: 7.500.000đ
  Đối tượng: những bạn yếu hoặc mất căn bản.

 • IELTS 5.0+

  Đầu vào 4.0, đầu ra 5.0+

  48 giờ/24 buổi

  Học phí: 8.000.000đ

  Đối tượng: những bạn đã biết cơ bản về tiếng Anh nhưng khi áp dụng vẫn sai những lỗi cơ bản, vốn từ vựng hạn chế.

 • IELTS 6.0+

  Đầu vào 5.0, đầu ra 6.0+
  48 giờ/24 buổi
  Học phí: 9.000.000đ
  Đối tượng: những bạn đã nắm được từ vựng và cấu trúc tiếng Anh cơ bản nhưng chưa biết cách áp dụng sao cho tự nhiên, vốn từ vựng theo chủ đề còn hạn chế

 • IELTS 6.5+

  Đầu vào 5.5, đầu ra 6.5+
  48 giờ/24 buổi
  Học phí: 9.000.000đ
  Đối tượng: những bạn đã nắm chắc và áp dụng được ngữ pháp cơ bản nhưng vẫn mắc lỗi khi viết câu kép, câu phức sai cấu trúc, vốn collocations còn hạn chế và hay dùng sai (đặc biệt là giới từ).

 • IELTS 7.0+

  Đầu vào 6.0, đầu ra 7.0+
  60 giờ/ 30 buổi
  Học phí: 12.000.000đ
  Đối tượng: những bạn đã nắm được kiến thức ngữ pháp cơ bản, có vốn từ vựng tương đối nhưng gặp vấn đề trong việc sử dụng từ sao cho đúng (đặc biệt là các từ vựng học thuật chuyên ngành), viết câu kép dài và phức tạp nhưng sai cấu trúc, sử dụng các từ đồng nghĩa chưa đúng cách.

 • IELTS 7.5+

  Đầu vào 6.5, đầu ra 7.5+
  60 giờ/ 30 buổi
  Học phí: 15.000.000đ
  Đối tượng: những bạn có kiến thức ngữ pháp rất vững, vốn từ vựng ở những chủ đề thường gặp rất tốt nhưng gặp vấn đề trong việc viết câu quá phức tạp, khó hiểu và thiếu tự nhiên; vốn từ ở những chủ đề lạ còn hạn chế.

 • IELTS CẤP TỐC

  Đầu vào 5.0+, đầu ra 6.5-7.0+
  120 giờ/40 buổi/8 tuần
  Học phí: 21.500.000đ

 • Pronunciation & Communication

  42 giờ/21 buổi
  Học phí: 4.500.000đ
  Đối tượng: tất cả

Cần Tư Vấn